Bankfokus Nr 4, 2017

Branschen i samtal med Per Bolund om klimatrisker

Klimatrisker och hållbarhetsaspekter blir en allt viktigare del av verksamheten i finansbranschen. I mitten av november träffade Bankföreningen och ett antal banker finansmarknadsminister Per Bolund i ett rundabordssamtal om rapportering av klimatrisker. Med på mötet var även Finansinspektionen.

   En utgångspunkt för samtalet var rekommendationerna som Bloomberggruppen har lämnat angående hur bland andra finansiella företag ska rapportera kring klimatrisker som de möter i sin verksamhet. Bland annat diskuterades hur bankerna ser på möjligheten att införa rekommendationerna i den svenska banksektorn.

- Bankföreningen och några av medlemsbankerna har sedan tidigare tagit initiativ till enhetlig rapportering av hur bankerna beaktar hållbarhet i kreditgivningen. Vi ser flera delar i Bloomberggruppens rekommendationer som är intressanta, men området är komplext framför allt när det gäller vilket klimatscenario som är mest lämpligt att utgå från i riskbedömningen, säger Agneta Brandimarti, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Bankföreningen.

Finansinspektionen har tidigare skrivit att de gärna ser att branschen själv utvecklar metoderna för att hantera och kommunicera kring klimatrisker, men deltagarna på mötet ansåg att detta behöver drivas från myndighetshåll i nära dialog med bankerna.  

- Det pågår så många initiativ internationellt och det är därför viktigt att följa den utvecklingen och lära av varandras erfarenheter. Detta är inte är ett område som lämpar sig för nationella särlösningar, säger Agneta Brandimarti.

 

 

Bankfokus NR 4 • DECEMBER 2 0 1 7