Bankfokus Nr 1, 2017

Här finns den svenska finanssektorn

Finanssektorn finns över hela landet. Förutom att vara en viktig del av det lokala serviceutbudet, är banker och andra finansiella företag också betydelsefulla arbetsgivare på orterna där de finns. Så här många sysselsätter finanssektorn runt om i landet.

Antalet förvärvsarbetande i finanssektorn, länsvis, år 2015. | Källa: SCB

 

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 7