Bankfokus Nr 1, 2017

Bankerna gör inga ”övervinster”

Även om svenska banker går bra, har de lägre lönsamhet än flera andra branscher i Sverige. Ändå hävdas ofta att bankerna gör ”övervinster”, vilket används som argument för nya regler eller för att beskatta banker hårdare än andra företag. Fakta ger en annan bild av bankernas vinster.

MYTER OM BANKSEKTORN   |   Bankerna har en central roll i samhället. Utan ett stabilt och effektivt bankväsende har små och medelstora företag svårt att låna pengar till investeringar, fastighetsbolag svårt att finansiera nyproduktion av bostäder och det nybildade hushållet svårt att köpa sin första bostad. Många länder i vår närhet lider sedan många år av att svaga och olönsamma banker inte förmår fylla sina centrala funktioner. Det förlorar hela samhället på.

De svenska bankerna har genom åren visat sig vara bland de mest stabila i världen. Bankerna är väl kapitaliserade, kostnadseffektiva och lönsamma vilket innebär att de har kapacitet att både finansiera investeringar i den reala ekonomin och att investera i en finansiell infrastruktur som håller världsklass. Swish och mobilt bank-ID, som har startats och drivs av bankerna själva, är två exempel på tekniska innovationer som är populära bland kunderna och väcker stort intresse från andra länder.

Genomsnittlig avkastning på eget kapital år 2012-2016, procent

Den svenska bankmodellen används med framgång även utanför landets gränser. Alla de stora svenska bankerna har betydelsefulla etableringar utanför Sverige, inte bara i Norden och Baltikum utan även i länder som Storbritannien och Nederländerna. Mer än hälften, 53 procent, av bankernas vinster kommer från utlandsverksamheten. För de fyra stora bankerna härrör 55 miljarder kronor, av den totala vinsten före skatt på 103 miljarder, från andra länder än Sverige. Banktjänster är alltså ett exempel på framgångsrik svensk tjänsteexport.

Bästa sättet att avgöra om vinsten i en bransch är för hög eller för låg är att jämföra med andra branscher. Det gängse vinstmåttet, avkastning på eget kapital, för de 40 största företagen på Stockholmsbörsen visar att bankerna legat lägre än genomsnittet fyra av de senaste fem åren. Skillnaderna är inte stora, men slutsatsen är ändå tydlig: banker gör lägre vinster i relation till ägarnas insats än andra stora företag.

År 2016 var bankernas genomsnittliga avkastning på eget kapital 11,5 procent, att jämföra med snittet för andra företag som låg på 13,7 procent. Den mest lönsamma banken hamnade på plats 20 om vi rangordnar de 40 största företagen. Högt upp på listan finns etablerade och välkända företag som både säljer på export och på den svenska marknaden.

Man kan fråga sig på vilka grunder det tycks ha etablerats en myt om att bankerna gör ”övervinster”. Kanske beror det på okunskap om faktiska förhållanden? Kanske på att bankerna gör stora vinster i kronor räknat, men att man då inte tar hänsyn till att bankverksamhet binder betydligt mer kapital än andra branscher?

I vilket fall är det dags att börja utgå från fakta, och avliva den efterhängsna myten om bankernas vinster, så att debatten kan föras utifrån riktiga utgångspunkter. Se mer fakta om bankernas vinster här › 

 

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 7