Bankfokus Nr 1, 2017

Bankfokus Nr 1, 2017

I detta nummer intervjuas Rikard Josefson, vd för Länsförsäkringar Bank och representant för små och medelstora banker i Bankföreningens styrelse, om utmaningarna med att vara en liten bank. Bankföreningens vd, Hans Lindberg, reagerar starkt på regeringens förslag att höja bankernas resolutionsavgift.

Förslaget att kraftigt höja och permanenta resolutionsavgiften bör ses som en förtäckt skatt då sakliga skäl, kopplade till finansiell stabilitet, saknas. Eftersom resolutionsavgiften inte fonderas i Sverige, kan medlen användas för att finansiera nya budgetutgifter, vilket strider mot syftet. ”Oacceptabelt”, skriver Hans Lindberg.

Det finns stora utmaningar med att vara en liten bank idag, inte minst på grund av kostnaden att implementera alla nya regleringar, säger Rikard Josefson. En negativ mediabild av branschen drabbas dock alla oavsett storlek av, samtidigt som digitaliseringen är en stor möjlighet.

Dessutom i Bankfokus: Nytt krav på nedskrivningsbara skulder, regeringen föreslår att ny penningtvättslag får företräde framför rätten att öppna konto, FI får mandat att införa skuldkvotstak, samt mycket annat.