Bankfokus Nr 1, 2017

Birgitte Bonnesen ny ordförande i Bankföreningen

Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef i Swedbank, har valts till ny ordförande i Bankföreningens styrelse. Hon efterträder Annika Falkengren, vd och koncernchef i SEB. Samtidigt har Anders Bouvin, vd och koncernchef i Handelsbanken valts till vice ordförande.

Birgitte Bonnesen, vd för Swedbank och Bankföreningens nya ordförande.

 – Det är ett viktigt uppdrag att ta över ordföranderollen i Bankföreningen efter Annika Falkengren som betytt mycket för utvecklingen av vår bransch. Vi lever i en föränderlig tid där bankerna spelar en viktig roll i att säkerställa en god tillväxt till förmån för både hushåll och företag. I det avseendet kommer frågor om öppenhet, teknikutveckling, konsumentskydd och förtroende fortsatt att vara centrala för vår branschs utveckling, säger Birgitte Bonnesen.

 

 

 

Bankföreningens styrelse har nu följande sammansättning: 

Birgitte Bonnesen, Ordförande, Swedbank
Anders Bouvin, Vice ordförande, Handelsbanken
Casper von Koskull, Nordea
Johan Torgeby, SEB, 
Ann Krumlinde, Danske Bank
Rikard Josefson, Länsförsäkringar Bank
Jan Olsson, Deutsche Bank
Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen

 

 

 

 

 

 

 

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 7