Bankföreningens rekommendationer

Bankärenden för annans räkning

Hantering av tillgångar - pengar och annan egendom - för en annan persons räkning väcker många frågor. Det är viktigt att veta vad en ställföreträdare får och inte får göra med andras medel. För att kunna handla korrekt har Bankföreningen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram informationsbroschyren Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna samt fyra faktablad med kortfattad information.

Faktablad:

Barns tillgångar ger information om frågor som kan uppkomma när omyndiga barn har egna tillgångar, till exempel pengar på bankkonto. 

Bankärenden för vuxen med god man ger information om frågor som kan uppkomma då bankärenden utförs av en god man som utsetts för en vuxen person som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom, med mera.

Bankärenden för personer med förvaltare berör frågor som kan uppkomma då bankärenden utförs av en förvaltare som har utsetts för den som är ur stånd att vårda sig eller sin egendom.

Bankfrågor vid dödsfall ger information om bankfrågor som kan uppkomma vid dödsfall.


Mera utförlig information finns i broschyren:

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna​

 

Uppdaterat den 15 februari 2016