Bankfokus Nr 4, 2019

Simpt har tagit fram vägledning om övervakning och rapportering

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, antog i november vägledning inom övervakning och rapportering, behandling av personuppgifter, intern kontroll samt ytterligare vägledning inom kundkännedom. Simpt har därmed tagit fram vägledning som täcker alla relevanta kapitel i penningtvättslagen.

- Vi fortsätter arbetet med att bygga på med fler frågor inom alla områden och fördjupa delar av vägledningen som vi redan tagit fram. Vi ser nu över hur bland annat vår vägledning om allmän riskbedömning kan utvecklas. Nästa års lagändringar på penningtvättsområdet är också något vi behöver beakta, säger Hanna Wetter, projektledare för Simpt.

Hanna Wetter, projektledare för Simpt

Simpt bildades 2016 i syfte att hjälpa banker och andra företag i den finansiella sektorn att tolka lagar och regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Regelverket är mycket omfattande och lämnar stort utrymme för tolkningar.

I Simpt deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening.

Simpts vägledningar finns på hemsidan simpt.se.    

 

Bankfokus NR 4 • DECEMBER 2 0 1 9