Bankfokus Nr 4, 2019

Röster på Bankmötet

Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen vid polisen

Håller du med vad Rob Wainwright, före detta Europolchef, sa om hur vi borde ändra sättet att bekämpa penningtvätt?
- Jag delar uppfattningen att det handlar om att titta mer operativt på aktörerna som begår penningtvätten. Inte enbart titta på huruvida systemet är compliant. Vi från polisens sida har ju god koll på aktörer som begår förbrotten. Vi kan inte sluta med monitoreringen, det är ju ett så globalt system, men vi behöver komplettera med information och kunskap som vi redan har för att bli det ska bli mer träffsäkert.

Hur ska det gå till?
- Mellan polis, Ekobrottsmyndigheten, bankerna. Lite samma system som Rob Wainwright pratade om, Joint Money Laundering Intelligence Taskforce, JMLIT.

 

Rikard Josefson, vd Avanza

Vad tog du fasta på i det som Per Bolund sa?

- Hur viktig hållbarhetsfrågan är för regeringen. Men det är den ju för oss i branschen också.

Hur jobbar ni med hållbarhet?
- Just nu har vi hållbarhetsvecka på Avanza. Vi jobbar med en helt ny hållbarhetsstrategi och internt med att utbilda och inspirera. Vi har haft föreläsningar; Johanna Kull, vår sparekonom berättar till exempel hur vi pratar hållbara investeringar med våra kunder i sociala medier.

 

Anne-Charlotte Ringberger, Nordea Hypotek, produktägare

Hur märker du av arbetet med hållbarhet och mot penningtvätt i din vardag?
- Vi har gjort produktutveckling med gröna bolån. Med penningtvätt säkerställer vi att det finns återbetalningskonton på lånen, det vill säga att kunden har ett konto som pengarna dras ifrån till lånen, så att vi kan följa var pengarna kommer ifrån. Vi lånar heller aldrig ut utan att vi har kontrollerat hela ’känn din kund’, som vi hela tiden uppdaterar vid förändringar, till exempel nytt lån.

 

Gunnar Hökmark, tidigare EU-parlamentsledamot, ordförande i tankesmedjan Frivärld

Vad tog du fasta på av det som Per Bolund sa idag?

- Att man måste titta på Basel 4. Jag tycker det var bra att han konstaterade att det kan bli konstiga konsekvenser för Sverige. Det slår mer mot de bäst kapitaliserade bankerna, och mindre mot dem som behöver det. Det är något fel i konstruktionen och det måste man se till att hantera.

 

Maria Simonson, hållbarhetschef på Danske Bank i Sverige

På vilket sätt har ert arbete med hållbarhet förändrats de senaste åren?
- Hållbarhetsarbetet har dels ökat i tempo, dels skiftat karaktär så att det handlar mer och mer om vår kärnaffär – hur vi lånar ut och hur vi förvaltar kapital. Det pågår numera i våra affärsenheter och i affären med våra kunder.

- Medvetenheten och intresset för vad vi banker gör inom hållbarhet är också väsentligt högre idag än för bara ett par år sedan. Det finns ett stort behov av information för att kunna jämföra och mäta arbetet; mätmetoder som ännu är under utveckling för att kunna bli standarder. Det ökade regleringstrycket har också bidragit till att förändra hur vi arbetar med hållbarhet i branschen, till exempel inom ramen för Bankföreningen. 

 

Bankfokus NR 4 • DECEMBER 2 0 1 9