Bankfokus Nr 4, 2019

Bankfokus Nr 4, 2019

Hållbarhet och penningtvätt – tunga teman på Bankmötet. I november höll Bankföreningen det årliga Bankmötet med inbjudna från branschen, myndigheterna och politiken. Årets möte inriktades på arbetet mot penningtvätt och klimatförändringar, två viktiga samhällsfrågor där finanssektorn har en nyckelroll att spela.

En fördubbling av dagens nivå på investeringar krävs om vi ska klara klimatmålet om högst 2 graders uppvärmning av jorden. En stor möjlighet för finanssektorn, sa Ben Caldecott, docent från universitetet i Oxford, som leder ett forskningscenter som hjälper bland andra finanssektorn att anpassa sig till klimatomställningen.

Med sig till Bankmötet hade finansmarknadsminister Per Bolund ett färskt beslut från regeringen att tillsätta en utredning som ska se över hur utbytet av penningtvättsinformation kan underlättas mellan banker och myndigheter.

Läs intervjuer och referat från Bankmötet i Bankfokus.

Bankfokus NR 4 • DECEMBER 2 0 1 9