Bankfokus Nr 2, 2019

Simpt tar fram vägledning om transaktionsövervakning

Arbetet pågår inom Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, med ytterligare vägledning om penningtvättsregelverket, gällande bland annat transaktionsövervakning och rapportering till Finanspolisen. När utkasten till vägledning är klara inom kort, kommer de att publiceras för synpunkter.

Foto: iStock.com/vlad_karavaev
Hanna Wetter, projektledare på Simpt

Fokus för frågorna i vägledningen är brett denna omgång. Frågor tas upp om företagens övervakning av affärsförbindelser och enstaka transaktioner samt den rapportering som ska ske till Finanspolisen. Även frågor om intern kontroll hanteras.

Dessutom har arbetet med olika frågor inom kundkännedom fortsatt, ett område där Simpt lanserade en första version av vägledning i mars i år. Då var fokus framför allt på frågor om verklig huvudman och personer i politiskt utsatt ställning, PEP, samt på frågor om att avsluta en affärsförbindelse. Så är det också nu, när ytterligare frågeställningar hanteras och fördjupning sker. En annan central del nu är också frågor på värdepappersområdet, där framför allt frågan om vem som är institutets kund hanteras.

Simpt bildades 2016 av bransch­organisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fond­bolagens förening, Spar­­­­bankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bank­föreningen, Svenska Fond­handlare­­­­­föreningen och Svenska försäkrings­för­medlares förening.

Syftet med Simpt är att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penning­tvätt och finansiering av terrorism. Vägledning tas fram löpande inom avgränsade områden och växer därmed fram gradvis.

Det är företrädare för de företag som är medlemmar i de organisationer som ingår i Simpt som tar fram vägledningen.

- Sedan får även andra möjligheten att lämna synpunkter på utkasten till vägledning, genom en öppen konsultation. Synpunkterna som vi får in kan leda till justeringar innan vägledningen kan antas av Simpts styrgrupp, säger Hanna Wetter, projektledare på Simpt.    

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 9