Bankfokus Nr 2, 2019

CASE: Exempel på upplägg för penningtvätt

Källa: Bankgirot

Inledande brott:
En bedragare skaffar sig genom bedrägeri tillgång till en främmande persons konto.
Bedragaren övertalar någon att vara målvakt. Bedragaren för över pengarna från brottsoffrets konto till målvaktens konto, i det här exemplet 250 000 kronor.

Penningtvätt:
Från målvaktens konto skickas pengarna vidare till många andra målvakters konto, och delas på så sätt upp i mindre summor. De andra målvakternas konton finns på flera olika banker.

Målvakterna skickar beloppen vidare till andra målvakter i ytterligare flera led. I sista ledet är summorna så små att de passerar under bankernas gräns för hur mycket man får ta ut i uttagsautomat, och pengarna tas ut i kontanter.

Hela förloppet går på mycket kort tid.

Varje målvakt får behålla en viss andel av summan som betalning.   

 

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 9