Bankfokus Nr 2, 2019

En miljard e-fakturor förmedlade

I början av april hade de svenska bankerna gemensamt förmedlat en miljard e-fakturor till privatpersoner och företag i internet- och mobilbanken.

År 2002 lanserades en lösning som gjorde det möjligt för företag att via ett enda avtal nå alla sina kunder oavsett vilken internetbank kunden använder. I dag 17 år senare har en miljard e-fakturor förmedlats genom bankerna. Bara det senaste året har fler än fyra miljoner betalare tagit emot e-fakturor via sin bank.

Det finns en stor efterfrågan på det miljövänliga alternativet till att betala fakturor och tillväxten för e-faktura är fortsatt stark. Väldigt många företag skickar sina fakturor elektroniskt till fakturamottagarna, vare sig det rör sig om andra företag eller privatkunder. Bankerna har en självklar ställning som förmedlare av dessa e-fakturor.   

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 9