Bankfokus Nr 2, 2019

Bankfokus Nr 2, 2019

Kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering har under 2000-talet bedrivits allt mer intensivt. Penningtvätt är ett samhällsproblem och många olika aktörer i samhället har tilldelats ansvar för att hjälpas åt att förhindra det. I detta nummer av Bankfokus som helt ägnas åt penningtvätt kan du läsa om hur Bankföreningen, bankerna, Finansinspektionen och Finanspolisen arbetar.

Vid sitt möte med riksdagens finansutskott under våren föreslog Bankföreningen tre åtgärder som kan höja effektiviteten i det svenska arbetet mot penningtvätt: mer resurser till Finanspolisen och stärkt tillsyn, utökad informationsdelning samt bildande av en organisation för privat-offentlig samverkan där banker och myndigheter kan utbyta information om misstänkt penningtvätt.

Redan 2006 lyfte Bankföreningen frågan om bankernas möjlighet att inhämta, dela och behandla information i syfte att bekämpa penningtvätt och terrorismfinansiering. I april i år lämnade Bankföreningen åter in en framställan till regeringen med en begäran om lagändring gällande informationshantering.

Glad sommar önskar vi på Bankföreningen!

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 9