Bankfokus Nr 1, 2020

Seminarium om företagens finansieringsmöjligheter

I februari höll Bankföreningen, Företagarna och Svenskt Näringsliv ett gemensamt seminarium i Stockholm om företagens finansieringsmöjligheter. Bland det som diskuterades var tillgången till kapital över hela landet och för alla branscher, samt finansiering genom samverkan av flera aktörer, såsom Almi och Exportkreditnämnden, EKN. Hur Basel 4 kommer att påverka företagsfinansieringen togs också upp.

Näringsminister Ibrahim Baylan - FOTO: Kristian Pohl

Seminariet inleddes av näringsminister Ibrahim Baylan, som kallade försörjningen av kapital för en av Sveriges stora utmaningar, vid sidan om kompetensförsörjning, när det handlar om att få ekonomin att växa, särskilt ute i landet. Han berättade också att regeringen har gett Almi mer pengar.

Företagarnas vd Günther Mårder, som representerar mindre och medelstora företag, sa att ”det ser stabilt dåligt ut” för företag att få tillgång till finansiering; 55 procent av företagen upplever att det är svårt att finansiera sitt företag, och svårast är det för dem med mindre än fem anställda.

Enligt Johan Kreicbergs, ekonom på Svenskt Näringsliv, är fastighetsföretagen den enda bransch där utlåningen per anställd har ökat de senaste tio åren. För alla andra branscher har den minskat. Hans teori var att det beror på att bankerna kan hålla lägre kapital om de får en fastighet som säkerhet.  ”Hur ska företag utan fastighetsbestånd få finansiering?” undrade han. De kommande Basel 4-reglerna är oroande för små och medelstora företag, sa han vidare.

Hans Lindberg vd, Svenska Bankföreningen

Även Bankföreningens vd Hans Lindberg tog upp Basel 4, och kallade det för det stora hotet mot en välfungerande företagsfinansiering i Sverige. Svenska banker kommer att bli tvungna att hålla 200 miljarder kronor mer i kapital när Basel 4 är infört, vilket kan jämföras med att Almi och Svensk exportkredit tillsammans har ungefär 20 miljoner kronor i eget kapital. ”Det är oerhört viktigt att det blir fart på finansdepartementet i den här frågan under året”, sa han.

Två inbjudna företagare, Adam Brånby, Woolpower, och Moa Gürbüzer, Oddbird, fick exemplifiera svårigheterna med att få finansiärer att tro på verksamheter i glesbygden respektive i branscher med socialt ansvarstagande som affärsidé.

» Sandra Jansson, kontorschef på SEB i Arenastaden

I ett avslutande panelsamtal nämndes samarbete mellan olika finansiärer såsom Almi, Exportkreditnämnden (EKN) och Norrlandsfonden, som en väg framåt. Sandra Jansson, kontorschef på SEB i Arenastaden, sa att liksom privatpersoner hittar karriärvägar gäller det för företagen att hitta finansieringsvägar. Banken arbetar med att hjälpa företag genom att koppla samman riskvilliga privatpersoner som vill investera med företagare som har finansieringsbehov.

 

 

Sara Brandt, vice vd på Almi

Sara Brandt, vice vd på Almi, sa att om bankerna framöver kommer att behöva ta mindre risk på grund av Baselreglerna, så är det Almis uppgift att ta mer. Almi är visserligen litet i förhållande till marknaden, men kan fungera som hävstång i samarbete med andra finansiärer, och har till uppgift att ta stor risk.

 

 

 

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 2 0