Bankfokus Nr 1, 2020

”Kostnaden för lån är oerhört viktig för företagen”

När Basel 4 börjar gälla i Sverige kan de svenska bankerna behöva flerfaldiga sitt kapital för utlåning till företag. För att kompensera för de ökade kapitalkostnaderna kan bankerna höja räntan. För vissa företagskunder skulle höjningen kunna bli 1 procentenhet. Klarar bankerna inte att finansiera en sådan kapitalökning tvingas de minska sin kreditgivning till företagen. Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg kommenterar konsekvenserna för företagen.

» Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna - Foto: Lars Clason

Vad skulle hända om företagen måste betala 1 procentenhet högre ränta permanent?

- Kostnaden för lån oerhört viktig. Där ingår också administration och tid som företagare måste lägga på att kommunicera med banken. Högre kostnader gör helt enkelt att färre företag kommer att investera och söka finansiering. Visst, investeringen kanske blir av med tiden, men det betyder ju ändå att tillväxttakten mattas av. Det tjänar ingen på!

Om bankerna tvingas dra ner på sin utlåning, hur påverkar det företagen? Vilka skulle det drabba hårdast?

- Återigen, det är ofta mindre och framförallt växande företag som behöver finansiering. Ofta dessutom i nya innovativa branscher, där riskbilden är mer oklar och affärsmodellerna otestade. Om bankerna drar ner på sin utlåning så är det just dessa typer av företag som kommer att påverkas mest. Mogna bolag, med säkerhet och stabila kassaflöden kan alltid få finansiering. Men det är inte alltid dessa företag som har framtiden för sig.

- En ytterligare grupp som kan drabbas mer är företag som drivs av kvinnor. De är relativt sett överrepresenterade i personalintensiva branscher, där säkerhet och risk ofta är svårare att uppskatta. Om utlåningen minskar, drabbas de företag som redan idag har mer betydande problem med att få lån.

Hur ser du på möjligheten för olika typer av företag att finansiera sig på annat sätt om tillgången på banklån minskar?

- Redan idag vet vi att mindre och växande företag, som behöver ta in extern finansiering till investeringar, upplever finansieringsfrågan som ett betydande tillväxthinder. Visst ser vi att alternativa finansieringsformer växer, men det är totalt sett en bråkdel av hela utlåningen till näringslivet. Jag skulle önska att politiker lade mycket mer fokus på att underlätta investeringar i mindre och växande företag, både genom lån och i form av ägarkapital.

På vilket sätt är bankernas kapitalkrav viktiga för Företagarna?

- Mindre företag är bankernas minst rörliga kunder. Det är mycket lättare att shoppa runt med sitt bostadslån än vad det är att flytta ett företags finansiering. Det gör att bankerna lätt kan övervältra kostnader på just företagskunderna. Mycket av den omfattande reglering vi har fått sedan finanskrisen, och i Sverige även till följd av en dysfunktionell bostadsmarknad, har alltså lett till ökade kostnader och svårigheter för företag att få finansiering. Det är en fråga som verkligen engagerar våra medlemsföretag och vi gör vad vi kan för att belysa problematiken.

 

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 2 0