Bankfokus Nr 1, 2020

EKN - en kugge i företagsfinansieringen

Bankerna står för nära hälften av företagsfinansieringen i Sverige. När det gäller utlåning till exporterande företag har de ofta samarbete med EKN, Exportkreditnämnden, som kan lämna statliga garantier till både banken och företaget.

Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för SME och Midcorp på EKN - FOTO: Lasse Karkkainen

Hur tycker du att företagsfinansieringen fungerar i Sverige?

- Den fungerar bra. Vi kommer från en högkonjunktur då det har varit väldigt gott om pengar i marknaden och det har funnits möjligheter för såväl stora som mindre och medelstora företag att finansiera sig. Det är lite utmanande för de små innovativa snabbväxande företagen, men där fyller riskkapital en lucka; de går in tidigare än bankerna, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för SME och Midcorp på EKN.

Bankers kreditgivning är kringgärdad av strikta regler, både om på vilka grundvalar de kan låna ut pengar och hur mycket kapital de måste hålla för olika risknivåer. De ger därför inte kredit om risken är för hög. Det finns dock ett sätt att minska risken, och det är att dela den, till exempel med EKN.

EKN är en statlig myndighet som instiftats för att främja svensk export. Sveriges export står för nästan hälften av BNP och är alltså mycket viktig för vår ekonomi och välfärd. Det finns 46 000 exporterande företag i Sverige.

- EKN lånar inte ut några pengar; vi absorberar risken genom att ställa ut en statsgaranti, så att banken kan gå in och finansiera. Vi kan kliva in om du har ett företag som expanderar kraftigt, som har hög tillväxtpotential eller om företaget har fått lite uppförsbacke. Banken tror på sin kund, men vill riskavlyfta lite grann.

Han ger ett exempel med ett företag i Umeå som har fått en order från Sydafrika. Företaget behöver finansiera tillverkningen av varorna och går till banken för att utöka sin rörelsekredit på 5 miljoner till 10 miljoner. Men banken kan inte ta mer risk i företaget. Den tycker dock att företaget är bra och vänder sig till EKN för att be om en rörelsekreditgaranti.

- Då kan vi ta den risk det innebär att höja krediten till 10 miljoner. Banken behöver inte säga nej och företaget får sitt lån. Det är inte så att vi delar ut gratispengar, utan vi gör naturligtvis en kreditbedömning. Men om vi också tycker att det är en sund affär, då har vi en möjlighet att komplettera banken så att affären blir av. Det blir en win win för företaget, för banken och för Sverige som land att vi kan fortsätta exportera.

Ibland får ägaren själv lägga in mer pengar i sitt bolag för att EKN och banken ska kunna gå in med finansiering.

Över 80 procent av EKN:s kunder kommer på det sättet från banksystemet. Resten av företagen tar själva kontakt med EKN, men då rör det sig om en annan typ av garantier. Carl-Johan Karlsson tar Umeåföretaget som exempel igen.

- Företaget känner sig kanske inte helt komfortabelt med kreditrisken i kunden i Sydafrika. Då kan det köpa en kreditförsäkring av oss. Det innebär att om företaget säljer för X miljoner kronor och skickar varorna från Umeå till Sydafrika, kan vi ta 95 procent av risken. Betalar inte kunden, då betalar vi 95 procent.

EKN har traditionellt riktat sig till de allra största exportföretagen, sådana som Ericsson, Tetra Pak och Atlas Copco, men har under 2000-talet breddat sin verksamhet till att även omfatta små och medelstora företag.

- Sedan ett tag har vi jobbat med företag som har 10-49 anställda. Från och med förra året kan vi också hjälpa till med finansiering av näst intill startups via EU-medel, European Investment Fund. Vi kräver ett års bokslut.

Den nya inriktningen är dock inte så känd och EKN har de senaste åren satsat på marknadsföring gentemot både företagen och bankerna för att öka kännedomen. EKN har en halvdagsutbildning för banker och har nyligen ingått ett partnerskap med SEB för att ytterligare höja medvetandet hos företagsrådgivarna.

- Vi tror att fler skulle kunna utnyttja våra tjänster om de kände till att de fanns. Alla vet inte att EKN faktiskt kan hjälpa en underleverantör till exporterande företag eller att vi har en småföretagarprodukt enbart riktad till SME-företag med färre än 250 anställda.

EKN har på senare år också etablerat sig i Malmö, Göteborg och Sundsvall, från att tidigare bara ha funnits i Stockholm.

- Det är inte så att företagen sitter på Hötorget, utan de finns i Värnamo, Trelleborg, Kiruna, Umeå. Likaledes bankkontoren. Det är otroligt viktigt för oss att ha en dialog med det lokala bankkontoret. Bankerna är företagens viktigaste affärspartners men det innebär ju också att bankerna OCH företagen är EKN:s viktigaste affärspartners.


EKN, Exportkreditnämnden

  • Försäkrar bankers krediter till både exporterande företag och deras köpare. Försäkrar företagens risk att inte få betalt vid exportaffärer.
  • Riktar sig till företag i alla storlekar, från 0 till 100 000 anställda.
  • Har 140 anställda i Stockholm, Malmö, Göteborg och Sundsvall. I Stockholm sköts kreditbedömningen och utställandet av garantierna.
  • Inte vinstdrivande, utan ska täcka kostnaderna över tid. EKN finansieras med garantitagarnas premier som speglar risken i affären.
  • Några siffror för 2019:
  • 445 kunder
  • 54,2 miljarder kronor i garantivolym
  • 2 135 nya garanterade affärer

Foto överst på sidan: Benjamin Wagner/Unsplash

 

 

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 2 0