Bankfokus Nr 1, 2020

”Banken blir som en partner till företaget”

Till banken kommer företagen för att få hjälp i alla faser: start, tillväxt, ägarförändringar. Företagarna som privatpersoner kommer för att få hjälp med pension och försäkringar. För företagen är banken ett bollplank och en rådgivare. Banken kan också vara finansiär eller medfinansiär och är med och delar på risken.

Bankkontoret i Arenastaden är ett av SEB:s största i Stockholm, med 30 anställda och både privatpersoner och företag som kunder. På kontoret finns sju företagsrådgivare. Deras kunder är små och medelstora företag med upp till 500 miljoner i omsättning.

Sandra Jansson, kontorschef på SEB i Arenastaden

- Vi har kunder som har varit igång i några år som har behov av rådgivning kring finansiering. Ofta är finansieringen bara en del av mötet med banken. SEB:s rådgivning handlar om företagets, företagsledarens och deras anställdas behov av finansiella tjänster. Ibland handlar det om nya betallösningar eller olika bankprodukter, men ofta också om frågor kring tillväxt eller ägarförändringar. Ett bolag med stark tillväxt i sin verksamhet kan möta nya utmaningar som det behöver ta ställning till. Bolaget kan behöva ta in fler ägare, kanske får de utmaningar vid rekrytering eller behov av en ny typ av finansiering, berättar kontorschefen Sandra Jansson.

Den vanligaste typen av finansiering som kontoret hjälper etablerade bolag med är rörelsekrediter och investeringslån med avbetalning. Ska företaget investera i maskiner eller bilar kan banken erbjuda leasing, med själva investeringsobjektet som säkerhet.

Vilka är kriterierna för att få låna?

- Vi tittar på vad företaget klarar att betala tillbaka, det vill säga återbetalningsförmågan. Är det ett investeringslån, ser vi på hur lång räckvidd investeringen har. Vi har inte en avbetalning på tio år om ytterligare investeringar kommer att behövas inom fem år för att nå uppsatta tillväxtmål. Det är viktigt att diskutera kundernas framtidsplaner så inte finansieringen blir ett hinder för expansion. Vid investeringslån kan vi behöva en säkerhet, en fastighet eller företagsinteckningar beroende på investeringens art.

- Om ett företag behöver rörelsekapital vill banken eventuellt ha en borgen, det vill säga att man delar lite på risken. Även här kan det bli aktuellt med företagsinteckning.

När får man avslag?

- Det är ganska sällan vi lämnar avslag och när vi gör det handlar det ofta om att företaget har en historik av att inte ha skött sig vad gäller att lämna in bokslut eller betala moms och skatt i tid. Ofta handlar det mer om en dialog kring vad som är rimligt att låna så att inte lånet blir för stort i förhållande till vad företaget har möjlighet att betala.

Kontoret i Arenastaden har också många nystartade företag som kunder, och samarbetar med NyföretagarCentrum, där Sandra Jansson sitter i styrelsen för Solna Sundbybergs lokalavdelning.

- Banken vill bidra till att öka företagandet. Vi vill också bidra till ett sunt företagande.

Det gör banken genom att satsa på rådgivning kring vad som kan behövas för att komma igång med sitt företag. Det kan vara betalningar, hur man behöver vara försäkrad som egen företagare. Banken tar också hjälp av Nyföretagarcentrum om företagaren behöver rådgivning kring hur man gör en affärsplan eller en budget. Banken informerar om olika möjligheter för företag att söka kapital.

- Sedan har vi startupskolor där entreprenörer sitter tillsammans och tar hjälp av varandra.

När det gäller finansiering är helt nystartade företag speciella då de ännu inte har något bokslut som visar bolagets vinst eller kanske inte ens har kommit igång med verksamheten. Men det finns möjlighet till finansiering ändå.

- En enskild näringsidkare som börjar med sitt bolag kan låna som en privatperson för att kunna utveckla sin idé och komma igång med sin verksamhet.

Banken samarbetar också med till exempel Almi eller EKN, Exportkreditnämnden, för att hitta finansieringsmöjligheter.

- Vi kan exempelvis finansiera en tredjedel var; Almi, banken och företagaren själv.

- Är det en lite större expansion så behöver företaget ofta ha någon som kan gå in med riskkapital. Då kan vi vara behjälpliga med att tipsa om finansieringsvägar. Vi har privatkunder som vill investera i nya idéer och samtidigt har vi företag med en affärsidé som de vill förverkliga. I dessa fall kan vi var med och sammanföra dem.

Årligen görs undersökningar om företagens tillgång till banklån och annan finansiering. Många företagare tycker det är svårt att få lån. Hur är din bild?

- Jag upplever inte att det skiljer sig mot tidigare. Vi tittar på samma kriterier nu som tidigare. Däremot är det fler bolag som efterfrågar riskkapital idag, många startups. I första skedet innan företaget har kommit igång med sin verksamhet kan det vara svårt för banken att vara med så mycket som företaget önskar. Då kan vi tipsa om möjliga alternativ, exempelvis Almi.

Har alla de regler som har kommit sedan finanskrisen, om kapitaltäckning till exempel, påverkat er kreditgivning till företagen?

- Nej, men om det är en finansiering som kräver högre kapitaltäckning så kanske vi behöver ta lite mer betalt. Finansieringen kan bli dyrare och det påverkar hur mycket finansiering företaget kan ha. Samtidigt så är det låga räntenivåer idag.

Vilken roll spelar digitaliseringen i kontakten med företagen?

- Det är många som väljer att möta banken digitalt, men generellt vill våra företagskunder gärna träffa en företagsrådgivare för att få rådgivning. Banken blir ofta som en partner för företaget, någon som du har löpande dialog med och som känner dig och ditt företag.


NyföretagarCentrum
Finns på 90 platser i Sverige, och stöds av lokalt näringsliv som ställer upp med tid och pengar. Totalt stöder 2 300 företag, organisationer och myndigheter i Sverige verksamheten.

NyföretagarCentrum erbjuder seminarier och kostnadsfri rådgivning till människor som vill starta företag. Det kan handla om hur man gör en budget, en affärsplan, vilken företagsform man ska välja eller vad som är viktigt att tänka på för att komma igång.


 

Foto överst på sidan: You X Ventures/Unsplash

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 2 0