Bankföreningens rekommendationer

Beställarhandledning för värdeutlåtande i för kreditgivning till privatbostad

Svenska Bankföreningen och Mäklarsamfundet har i samverkan tagit fram en beställarhandledning för utformning av värderingsutlåtanden i samband med kreditgivning till privatbostad.

Beställarhandledningen gäller privatbostäder och är uppdelad i ett avsnitt som berör småhus, ägarlägenheter, lantbruksfastigheter (som inte avser näringsverksamhet) samt ett avsnitt som berör bostadsrätter.

Syftet med beställarhandledningen är att tillgodose det behov som noterats på marknaden av en gemensam norm för värdeutlåtanden för kreditgivning. En sådan norm skulle ge kreditgivaren bättre möjlighet att sätta sig in i och följa värderarens resonemang och överväganden i samband med kreditprövningar.