Coronarelaterade frågor

Möjlighet till undantag från amorteringskrav

Den 8 april skickade Bankföreningen in ett remissvar till Finans- inspektionen där vi tillstyrker förslaget till tillfälligt undantag från amorteringskrav.

Vi instämmer i bedömningen att den exceptionellt stora osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen gör att även hushåll som än så länge inte direkt har drabbats av den ekonomiska utvecklingen kan ha ett behov av att öka sina tillgängliga ekonomiska reserver, till exempel genom minskade amorteringar. Bankföreningen betonar dock att processen för att medge amorterings- frihet måste vara enkel och standadiserad samt att ett tillfälligt amorteringsundantag i sig inte får föranleda att lånet redovisningsmässigt flyttas till en högre riskklass.