Coronarelaterade frågor

Coronarelaterade frågor

Coronaviruset innebär inte bara stort mänskligt lidande utan även betydande samhällsekonomiska kostnader. För att minska risken att Sveriges ekonomi hamnar i ett allt för svårt läge krävs kraftfulla åtgärder. Finansinspektionen, Riksbanken och regeringen har vidtagit åtgärder som förstärker bankernas möjligheter att stödja samhällsekonomin genom att upprätthålla kreditförsörjningen till företagen och ge ekonomiskt handlingsutrymme åt hushållen.

Här vid sidan ser du artiklar och annat som beskriver de åtgärder som har gjorts.