Bankfokus Nr 3, 2019

Nordic Payments Council – sätter reglerna för betalningar i Norden

» Jenny Winther, generalsekreterare för Nordic Payments Council

Nordic Payments Council, NPC, är en nystartad ideell medlemsförening som hanterar regelverk för betalningar mellan banker och betalinstitut i Norden. Föreningen, med säte i Stockholm, har nu 22 medlemmar bestående av både stora och små nordiska banker och betalinstitut.

Föreningens första regelverk avser hantering och format av betalningar konto-till-konto i svenska och danska kronor för både icke-tidskritiska betalningar och realtidsbetalningar.

NPC är strukturmässigt uppsatt på motsvarande sätt som EPC i Europa, som hanterar regelverken för betalningar i euro inom Single Euro Payment Area (SEPA).

Parallellt med uppsättandet av NPC har de nordiska bankerna även skapat en ny organisation för själva genomförandet av betalningarna, P27 Nordic Payments.

Utkast på NPC:s första regelverk skickades före sommaren 2019 ut till mer än 500 intressenter i en öppen konsultation för att hela marknaden skulle få komma in med kommentarer. En mängd olika organisationer lämnade sina kommentarer, innan konsultationen avslutades i september.

Kommentarerna behandlas nu i medlemskommittéer och arbetsgrupper för att kunna besluta om slutgiltiga versioner av regelverken innan årsskiftet. Därefter har banker och betalningsinstitut som vill följa regelverken ett år på sig att införa dem, så att den första betalningen enligt regelverken ska vara möjlig att genomföra i början av 2021.

- Format och hantering av betalningar i svenska och danska kronor kommer framöver fungera på samma sätt som för euro. Vi ser att liknande initiativ sker världen över. Det kommer på sikt möjliggöra att betalningar flyter enklare över gränserna, säger Jenny Winther, generalsekreterare för Nordic Payments Council.

Mer information finns på: www.nordicpaymentscouncil.org   

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 9