Bankfokus Nr 3, 2019

”Finns utrymme för mer konkurrens”

» Karin Lunning, ställföreträdande generaldirektör för Konkurrensverket.

Konkurrensverket utövar tillsyn över och arbetar för att främja konkurrensen på den svenska företagsmarknaden. Hur skulle du vilja beskriva konkurrensen på den svenska finansmarknaden, Karin Lunning, tillförordnad generaldirektör för Konkurrensverket?
- Det är ingen hemlighet att konkurrensen präglas av de stora fyra bankerna. Så länge det finns möjlighet för andra att träda in på marknaden och konkurrensen sker på lika villkor fungerar marknaderna. Vi har dock noterat att lönsamheten för bankerna i Norden ser väldigt olika ut i olika länder och då kan man fråga sig vad det beror på. Men jag skulle inte säga att det är dålig konkurrens även om det helt klart finns utrymme för mer konkurrens och de fördelar det innebär för tillväxt och välfärd.

Var ser ni det utrymmet?
- Framför allt inom nischade segment och fintech. Det finns verkligen ett stort utrymme att utveckla digitala produkter och då är det viktigt att det finns möjligheter för alla aktörer att utveckla sina produkter och möta kunderna.

Finns det hinder för fintech att etablera sig?
- Det finns generellt höga inträdeskrav i form av kapitalkrav och andra regleringar. När det gäller finansmarknaden är det även viktigt för konsumenter att känna tillit till de företag man köper tjänster av, vilket kan skapa inträdeshinder för nya företag utan historik, som måste bevisa varför de ska få förvalta pengar eller sälja tjänster för investeringar. Kompetensförsörjningen kan också skapa hinder för inträde och expansion om inte rekryteringen av nyckelkompetenser är möjlig. 

- En följd av andra betaltjänstdirektivet är ökad tillgång till den information som bankerna har om konsumenter, vilket skapar väldigt goda förutsättningar för företag att utveckla nya produkter och tjänster av strukturerad kunddata.

Finns det något i de etablerade finansiella företagens agerande som kan vara ett hinder för nykomlingar?
- Tittar man historiskt har vi inte haft några ärenden som lett till stämningsansökan i domstol. Men det finns exempel på företeelser som vi har sett varit olämpliga, bland annat att transparensen ibland har varit för hög; som när banker har berättat i förväg att de tänker höja räntan. Finansinspektionen har tyckt att det var jättebra att man varje månad publicerar genomsnittsräntan, men Konkurrensverket har haft en annan uppfattning. Vi tycker generellt att det är bättre om man kan förhandla som konsument.

Konkurrensverket har också länge haft åsikter angående gemensamägd infrastruktur inom banksektorn, till exempel BankID, även om det är öppet för andra aktörer att ansluta sig.

- Ett problem med samarbeten som BankID och Swish är att de täcker hela marknaden och standardiserar produkter som e-legitimering och kontaktfria betalningar. De kostar inte heller något för konsumenten att använda. Det gör det i praktiken omöjligt att utveckla konkurrerande tjänster. Det är bara de banker som äger BankID som kan tjäna pengar på det. Det har förekommit klagomål som vi har tittat på, men hittills har vi inte agerat. Vi har framhållit att det borde finnas ett alternativ till de privata, exempelvis ett statligt som är fritt för alla.

Det finns ju många banker i Sverige, inte bara de fyra stora, och de flesta kunder har flera banker.

- Det som har hänt på sistone är att konsumenter har utökat och tagit en bank till för specifika tjänster. Men jag skulle önska att vi som privatpersoner ställde större krav. I dag är det enklare att söka information på nätet och jämföra. Men vi byter inte, vi utökar. Det är lite synd.

Det förs idag en diskussion om målen för konkurrenslagstiftningen.

- Förut skiljde man tydligt på frågor kring konkurrenskraft och konkurrenspolitik. I dag har gränserna suddats ut och diskussionen omfattar även målen för konkurrenspolitiken, det vill säga förhållandet mellan konkurrens på den inre marknaden och konkurrenskraft globalt.

Diskussioner pågår kring hur industripolitiken kan bidra till ökad hållbar tillväxt och vad som krävs för att stärka europeiska företags konkurrenskraft. I dag är politikerna i Europa genuint oroliga för att jobben försvinner i och med digitaliseringen, och hur våra europeiska företag ska klara sig därute i konkurrens med resten av företagen, från Kina och USA.

- Konkurrensverket har varit tydligt med att konkurrensen ger möjlighet för varje företag att bli effektivare och utveckla bättre produkter. De företag som lyckas bäst kommer på lång sikt också att nå framgång på den globala marknaden.   

Foto: Ola Hedin

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 9