Bankfokus Nr 3, 2019

Banker driver digitaliseringen i Sverige vidare

Den svenska framgångssagan om digitaliseringen inom den finansiella sektorn och tillhörande fintechinnovationer, hade inte varit möjlig utan den digitala finansiella infrastruktur som under årtionden har byggts upp i Sverige. Den har till stor del byggts upp av banker, men används idag av både finansiella aktörer och andra. Nu vill bankerna ta nästa steg.

» Henrik Bergman chef för avdelningen Finansiell infrastruktur på Bankföreningen

Inom området för finansiell infrastruktur sker för närvarande stora förändringar pådrivet av faktorer som digitalisering, internationalisering och standardisering.  Nya krav kommer också från såväl lagstiftning som kunderna. Ökad konkurrens mellan bankerna och med nya aktörer inom fintech, driver behovet av gemensam nyutveckling av den infrastruktur som ligger till grund för olika tjänster.

- För effektivitet, nåbarhet, skalfördelar och som bas för nya tjänster som möter kundernas behov ser vi en stark motivation hos bankerna till gemensamt arbete, och även samarbete med andra aktörer, för fortsatt framgångsrik utveckling av den finansiella infrastrukturen, säger Henrik Bergman, avdelningschef för finansiell infrastruktur på Bankföreningen.

Bankföreningen har tillsammans med de andra nordiska bankföreningarna bildat Nordic Payments Council som på ett transparent sätt ska driva utvecklingen av och förvalta regelverken i en nordisk betalinfrastruktur. Ett clearingbolag, P27 Nordic Payments, har samtidigt startats av sex nordiska banker i syfte att kunna leverera ny infrastruktur för betaltjänster baserade på de nya regelverken se notis här. Bankföreningens dotterbolag Betalningsregelverk i Sverige AB, bedrivs ett projekt vars syfte är att säkerställa att målbilden för framtidens betalinfrastruktur uppfylls. Projektet arbetar nu med att planera för en säker och smidig övergång från den befintliga betalinfrastrukturen till en ny som baseras på de nya regelverken.  

Ett omfattande arbete har också bedrivits inom Bankföreningen med anpassningarna till det andra betaltjänstdirektivet, PSD2. Avstämningar sker löpande i Svenskt API-forum, som bildats av Bankföreningen och Swedish Fintech Association för att medlemmarna ska kunna samverka för väl fungerade lösningar när en tredjepartsaktör initierar betalningar eller betalkontoinformation för kundens räkning hos en bank. Allt fler tjänster är på väg som bygger på access från en tredjepart till banken via öppna API:er, så kallad open banking.

Flera initiativ till innovation för digitalisering av processer mellan bankerna pågår också inom Bankföreningen. Dessa innefattar bland annat hur finansiell information ska kunna delas och sändas på ett effektivt och säkert sätt. Inom detta område finns också samverkan med myndigheter och andra intressenter som ser fördelar i gemensamma lösningar, inte minst för konsumenter. 

Läs mer om digitala projekt som Bankföreningen är engagerad i:
Nordic Payment Council - sätter reglerna för betalningar i Norden
Digitalisering av bankernas flöden av finansiell information

Foto: olaser

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 9