Bankfokus Nr 3, 2019

Bankfokus Nr 3, 2019

En bank som snart firar 200 år, ett fintechbolag som tar sina första steg. Så ser bredden på den svenska finansmarknaden ut. I Sverige finns just nu 127 banker förutom en mängd andra finansiella företag som erbjuder allt från försäkringar, fonder, värdepapper till betaltjänster.

Hela detta nummer av Bankfokus ägnas åt den svenska finansmarknaden och vart den är på väg.

Sverige har en av de mest digitaliserade banksektorerna i Europa. Vad gör det med konkurrensen? Hur gör en stor bank för att navigera i det nya landskapet? Vad tänker en sedan länge etablerad digitalbank, och hur är det att som ny aktör ta sig in på den svenska finansmarknaden?

 


Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 9