Bankfokus 2022

EU:s största bank blir medlem i Bankföreningen

Vid årsskiftet träder BNP Paribas svenska filial in som medlem i Bankföreningen. Banken har funnits i Sverige sedan 1970-talet men har på senare år gjort en satsning i Norden, med en fördubbling av den nordiska verksamheten sedan 2018.

Eirik Winter, koncernchef för BNP Paribas i Norden. Foto: BNP Paribas

- Man bestämde sig på ledningsnivå att Norden skulle bli en så kallad strategisk region. En orsak är att de nordiska ekonomierna tenderar att växa snabbare än i stora delar av världen, säger Eirik Winter, koncernchef för BNP Paribas i Norden.

Andra anledningar var att kunna följa sina nordiska storföretagskunder ut i världen, och att Norden ligger långt framme med digitalisering och hållbarhet.

- BNP Paribas är världens största arrangör av gröna och hållbarhetslänkade obligationer. Många nordiska banker ser oss som en förebild. Vi satsar stort på gröna projekt, och är till exempel rådgivare till Northvolt och H2 Green Steel, och var 2017 den första globala banken att bli helt koldioxidneutral.

Vilka frågor är viktiga för er som utländsk bankfilial i Sverige?

- Vi har ofta liknande frågor runt riskhantering och reglering som de svenska bankerna. Vi vill se till att vi inte blir missgynnade i förhållande till exempelvis amerikanska eller andra banker, att det är level playingfield.

Varför har ni valt att gå med i Bankföreningen?

- Det kommer att ytterligare förstärka nätverket för oss i Norden. Det här är sista steget att verkligen visa att vi är en del av det svenska nätverket.

Vilka frågor vill ni diskutera?

- Det finns ett antal som har att göra med hur det framtida betalningssystemet ska se ut, och hur vi tillsammans kan se till att bekämpa penningtvätt.

BNP Paribas

  • Representerad i Sverige och Norden sedan 70-talet genom sammanslagning av Paribas, BNP och Fortis Bank.
  • Kunderna i Sverige är såväl storföretag som privatpersoner. Verksamheten omfattar allt från investment banking, kapitalförvaltning och aktiehandel, till försäkringar, leasing och factoring.
  • 350-400 anställda i Sverige, 900 i Norden och 200 000 i världen.
  • Den största banken i EU sett till aktievärde och balansräkning.
  • Eirik Winter är både koncernchef för BNP Paribas i Norden och ansvarig för verksamheten för storföretag, investment banking och markets i Norden.

Publicerad den 13 december 2022