Bankfokus 2022

Bankfokus 2022

Eirik Winter, koncernchef för BNP Paribas i Norden. Foto: BNP Paribas

Ny medlem:
EU:s största bank blir medlem i Bankföreningen

13 december 2022


Carina Åkerström, vd för Handelsbanken och Bankföreningens ordförande. Foto: Handelsbanken

Bankföreningens ordförande:
Stabila banker värdefulla i svåra tider

12 december 2022​ 


Bankmötet 2022:
Samling kring cybersäkerhet och arbetet mot penningtvätt och bedrägerier
Se inspelade föredrag och panelsamtal

17 november 2022


Hans Lindberg, vd på Bankföreningen

Bankföreningens vd:
Information och samarbete nyckelord för brottsbekämpning

8 november 2022 


Thérèse Naess, chef för Nationellt cybersäkerhetscenter. Foto: ncsc.se

Cybersäkerhet:
”Finanssektorn har gjort sin hemläxa”

24 oktober 2022


Pontus Johnson, professor i nätverk och systemteknik på KTH

Cybersäkerhet:
Sverige har vaknat

12 oktober 2022


Ställföreträdare:
Många hjälper någon annan att hantera sin ekonomi

8 september 2022


Foto: iStock.com/LumineImages

Finansiell infrastruktur:
Banker tar över tillträdesportalen Tambur

7 juli 2022


Paula Kjellin, operativ beställare på Bankföreningen/BSAB. Foto: Håkan Flank

Finansiell infrastruktur:
Hackaton på Bankföreningen utvecklade finansiell kommunikationslösning

22 juni 2022


Säkerhet:
Dora - nya regler för hantering av cyberhot och incidenter

13 juni 2022


Agneta Brandimarti, hållbarhetsansvarig på Bankföreningen. Foto: Håkan Flank

Hållbarhet: 
Möt hållbarhetsansvarig på Bankföreningen -  Agneta Brandimarti 

9 maj 2022


Max Elger, finansmarknadsminister. Foto: Ulrica Loeb

Finansmarknadsminister:
"Finansmarknaden viktig för effektiv allokering av kapital till hållbara investeringar"

9 maj 2022 


Inspelning:
Finanssektorns gemensamma hållbarhetskonferens den 25 april

25 april 2022