Bankfokus 2022

Banker tar över tillträdesportalen Tambur

Ett konsortium av sju bolånebanker bildar ett gemensamt aktiebolag och köper Tambur av UC AB. Konkurrensprövning av EU-kommissionen pågår i Bryssel. Efter godkänd prövning ska bankerna enligt plan ta över den 1 april 2023.

Foto: iStock.com/LumineImages

Tambur är en digital portal som samlar den information som behövs för att mäklare och banker kan genomföra en bostadsaffär. Lösningen lanserades 2018 och har förkortat tiden för tillträdesprocessen, vilket även gynnar konsumenterna.

De sju bankerna som ska förvärva Tambur är desamma som tillsammans med Bankföreningen tog initiativet att bygga portalen 2015. Bankföreningen gjorde då upphandlingen och gav uppdraget att utveckla och driva Tambur till UC. Bankerna har dock haft option på att köpa Tambur.

Tomas Österman, verksamhetsutvecklare för Tambur på Bankföreningen. Foto: Håkan Flank

- Processen kring bostadsbyten är väldigt viktig för bankerna. De vill kunna vidareutveckla Tambur utifrån de behov de har, utan att vara beroende av att en annan part har resurser och kapacitet, säger Tomas Österman, verksamhetsutvecklare för Tambur på Bankföreningen.

Just nu pågår planering och förberedelser för överflyttning av IT-plattformen och allt praktiskt med att sätta upp organisationen som ska ta emot och driva Tambur vidare. Bankföreningen har rollen som samordnare för bankerna. Tomas Österman och ett projektteam sköter kontakterna med UC, ansvarar för att hitta lokaler till det nya bolaget och anställa personal såsom vd, utvecklare och produktspecialister.

De sju bankerna som bildar aktiebolaget är Swedbank, SEB, SBAB Nordea, Länsförsäkringar Bank, Handelsbanken och Danske Bank. Tambur är dock öppet för alla bolånebanker som ansluter sig. Senast i raden är Stabelo och Jak bank.

Publicerad den 7 juli 2022