Ansökan

Avtal

Dataclearingsystemet bygger på tre delavtal “Avtal om Dataclearing“ (Dataclearingavtalet), “Samarbetsavtal om Transaktionstjänster“ (Samarbetsavtalet) och “Avtal om drift av Dataclearing“ (Driftavtalet).​

Avtal om Dataclearing (Dataclearingavtalet)

Detta avtal innehåller de grundläggande bestämmelserna för den tekniska plattformen för Dataclearingen. Avtalet är till sin natur multilateralt och förutsätter att en deltagare i DCL ingår avtal med annan deltagare beträffande vilka transaktionstyper som ska utväxlas dem emellan.

Samarbetsavtal om Transaktionstjänster (Samarbetsavtalet)

I detta avtal, som också är multilateralt, kommer parterna överens om ett grundläggande samarbete avseende vissa transaktionstjänster som ska utväxlas dem emellan via DCL. Avtalet omfattar till exempel krediteringar (inkluderande löneöverföringar), telefonöverföringar (expressbetalningar), checkar, postväxlar och bankanvisningar samt rättelser av nyssnämnda transaktioner.

A​vtal om drift av Dataclearing (Driftavtalet)

I detta avtal kommer Bankföreningen och Bankgirot överens om att Bankgirot på vissa villkor ska svara för drift och förvaltning av Dataclearingsystemet.