Bankfokus Special, november 2020

Bankfokus Special, november 2020

Regeringen la den 17 september ett förslag till skatt som ska beräknas utifrån bankernas skulder, det vill säga det banken finansierar sina tjänster med. Både Bankföreningen och Finansförbundet reagerar kraftigt mot skatten.

”Tusentals bankjobb hotas av riskskatten”
Bankerna kommer att ha svårt att kompensera sig på andra sätt än att dra ner på lönekostnaderna, bedömer Ulrika Boëthius, ordförande för Finansförbundet. Kostnaden för skatten motsvarar cirka 6 000 anställda, enligt Bankföreningens beräkningar.

”Skatten är farlig för Sveriges återhämtning”
En extraskatt på banker enligt det förslag som regeringen har lagt skulle leda till färre investeringar, försämrad svensk konkurrens-kraft, minskad export och ökade finansiella obalanser. Det i en tid då bankernas långsiktiga förmåga att stötta företagens investeringar är avgörande för svensk ekonomis återhämtning, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Även Svensk Exportkredit ska betala skatten
Statliga Svensk Exportkredit, SEK, finansierar svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder. Även SEK ska enligt regeringens förslag betala skatt på sina skulder. ”Räntenettot är i princip den enda intäkten vi har, så antingen får man acceptera att det blir lägre vinst eller så måste vi ta ut det av våra kunder,” säger Per Åkerlind, vice vd och chef för Strategiska samarbeten och relationer på SEK.