Bankfokus Special, juli 2020

Bankfokus Special, juli 2020

Utbrottet av coronapandemin föranledde en mängd akuta insatser världen över i syfte att hindra såväl smittspridning som en kollaps av ekonomin. För att hänga med i de snabba förändringarna övergick Bankfokus från kvartalsutgivning till löpande publicering av artiklar.

Här till vänster har vi samlat Bankfokus artiklar från juni och juli. Gemensamt för dem är att de ger en utblick bortom Sverige. Bland dem finns en intervju med Thomas Östros, vicepresident på Europeiska investeringsbanken, och en med Wim Mijs, vd på Europeiska Bankföreningen.