Bankfokus Special 2021

Betalningar i siffror

Sättet vi betalar på ändras med tiden, hand i hand med samhällsförändringar och teknikutveckling. Men de flesta av betalsätten lever kvar parallellt och betalinfrastrukturen ska klara av att hantera alla. Idag använder svenska hushåll i allt större utsträckning elektroniska betalningsmedel samtidigt som kontantanvändandet minskar.

 

2019

Miljoner 
Transaktioner 

Miljarder 
Kronor 
Checkar 0 0
Kreditkort 629 302
Bankkort 3074 824
Blankettgirering, bank- och plusgiro 40 629
Elektronisk girering 1451 17794
Swish 
(ingår i posten elektronisk girering ovan)
525 255
Autogiro 400 622
Sedlar och mynt i cirkulation, årsgenomsnitt   63
Uttagsautomater 87 103

Kort är det vanligaste sättet att betala i Sverige nuförtiden, men sett till värdet står giro och autogiro för den överväldigande största delen av betalningarna.

Swish gick för några år sedan om kontanter som betalmedel i Sverige. Förra året hade 75 procent av svenskarna använt Swish den senaste månaden, medan bara 50 procent hade använt kontanter, enligt Riksbankens undersökning Svenska folkets betalningsvaror.

Den minskade kontantanvändningen syns i uttagsautomaterna där både antalet transaktioner och sammanlagda värdet på dem halverades mellan 2014 och 2019.

Källor: Riksbanken, Getswish. Riksbankens senaste betalningsstatistik är från 2019.

 

Publicerad den 17 mars 2021