Bankfokus Special 2021

Bankföreningen undertecknar Principles for Responsible Banking

Svenska Bankföreningen har den 12 oktober anslutit sig som stödjande organisation till FN:s Principles for Responsible Banking. Avsikten med principerna är att banksektorn ska ligga i linje med FN:s hållbarhetsmål, Parisavtalet och andra nationella och internationella klimatmål.

Det är ett ambitiöst initiativ som sätter standarden för hur bankverksamhet ska bidra till att säkerställa de globala målen för en hållbar utveckling till gagn för människorna, samhället och planeten för att säkra välståndet för nuvarande och framtida generationer.

Som organisation åtar sig Bankföreningen att verka för att medlemsbankerna ansluter sig till principerna, vilket flera av dem redan har gjort. Mer än 200 banker och organisationer världen över har undertecknat principerna, däribland alla de stora nordiska bankerna. Bankerna som undertecknar principerna förbinder sig att ha en egen målsättning, identifiera nuvarande påverkan på miljö och samhälle samt att rapportera externt hur banken följer principerna.

- Att underteckna FN:s principer för hållbar bankverksamhet är en av sakerna vi har åtagit oss i Bankföreningens och bankernas gemensamma klimatfärdplan. Klimatfärdplanen är vårt ramverk för hur svenska banksektorn ska arbeta för att bidra till Sveriges mål om netto-nollutsläpp år 2045, säger Hans Lindberg, vd på Bankföreningen.

 

Se Principles for Responsible Banking på FN:s hemsida

Se Klimatfärdplanen för svenska bankbranschen

foto: Smileus (istockphoto.com)

 

Publicerad den 20 oktober 2021