Bankfokus 2024

Bankfokus 2024

Bedrägerier genom social manipulation är ett stort samhällsproblem. För att förhindra att fler människor utsätts presenterar nu bankerna och Bankföreningen en rad olika gemensamma åtgärder för att öka tryggheten för kunderna och för att förhindra de kriminellas möjligheter att utnyttja det finansiella systemet. Läs mer om arbetet i senaste Bankfokus.

Bankerna stärker kundskyddet mot bedrägerier

Bankerna stärker kundskyddet mot bedrägerier ytterligare genom anpassningar av produktutbudet och processer samt gör det svårare för kriminella att utnyttja det finansiella systemet. De var budskapet när sex bankchefer, Bankföreningens vd och företrädare för Polismyndigheten träffade regeringen den 13 maj. 

Läs mer 


Hotbildsbedömning för Sveriges banker 2024

I rapporten beskriver och bedömer bankernas säkerhetsorganisationer årligen den branschgemensamma hotbilden med utgångspunkt från bankernas verksamhet. Bankerna följer hotbilden hela tiden och bedriver ett strukturerat arbetet för att hantera risker.

Läs mer


Hans Lindberg, vd på Bankföreningen är en av dem som vill se ändring i lagstiftningen.

"Stoppa utnyttjandet av personuppgifter”

"Söktjänster på nätet har blivit nyckelverktyg för kriminella. Regeringen måste stoppa detta utnyttjande". Det skriver Bankföreningen och flera andra organisationer på SvD Debatt.

Läs mer 


 

Upptrappade åtgärder mot aktiva bedrägerinätverk

Brottsbekämpande myndigheter måste få bättre förutsättningar att utreda och lagföra kriminella nätverk som sysslar med storskaliga telefonbedrägerier mot svenska bankkunder. Det skriver Bankföreningen i en framställan till regeringen.

Läs framställan

 


Frågor och svar om bankernas kundskydd mot bedrägerier 

Bankerna inför nu en mängd åtgärder för att ytterligare stärka kundskyddet mot bedrägerier. Åtgärderna har tagits fram för att du som kund ska kunna utföra dina bankaffärer på ett tryggt och säkert sätt. Här svarar vi på några konkreta frågor som vi tror kan uppstå.

Läs mer