Aktuellt från Bankföreningen

SFBF tar över beräkningen och administrationen av Stibor

Den 20 april tar Swedish Financial Benchmark Facility, SFBF, över beräkningen och administrationen av Stibor.

Överenskommelsen, som aviserades i ett pressmeddelande den 24 oktober 2019, innebär att Financial Benchmarks Sweden, FBS, (dotterbolag till Svenska Bankföreningen) nu lämnar över ansvaret för Stibor till SFBF. SFBF är ett svenskt dotterbolag till Global Rate Set Systems (GRSS) - en oberoende specialist och leverantör av finansiella benchmarktjänster.

Stibor är ett kritiskt referensvärde i Sverige och finns därmed registrerad i EU-kommissionens förteckning över kritiska referensvärden. Dessa ska ha anpassats till ny lagstiftning, Benchmark Regulation BMR, före utgången av 2021. SFBF kommer under 2020 att lämna in en ansökan om auktorisation enligt Benchmarkförordningen till Finansinspektionen.

Med anledning av Benchmarkförordningen och den anpassning som förordningen kräver, kommer kostnaden för att administrera och underhålla Stibors verksamhet att öka. Licensavgifter kommer därför att införas från och med den 1 maj, för de banker och andra aktörer som önskar erhålla Stibor i realtid. Stibor kommer även i fortsättningen att finnas tillgänglig utan kostnad, men med en senarelagd öppen publicering.

För information om tillgång till och distribution av Stibor från och med den 20 april hänvisas till SFBF:s hemsida

För information om ny administratör för Stibor hänvisas till Bankföreningens hemsida.

För mer information:
Lena Barkman, Svenska Bankföreningen, +46 70 258 22 10
Eva Kops, SFBF, eva.kops@swfbf.se +46 8 437 379 60 ext: 4501