Aktuellt från Bankföreningen

Samverkan för att motverka bedrägerier 2023

Svenska Bankföreningen anordnade den 23 februari ett digitalt seminarium som lyfte frågan om finanssektorns möjligheter att motverka bedrägerier. På seminariet deltog representanter från Polisen, Handelsbanken, Finansiell ID-Teknik och PRO.

Se seminiariet i efterhand här:

https://tv.streamfabriken.com/svenska-bankforeningen-samverkan-for-att-motverka-bedragerier-i-finanssektorn/preview/TnfD_JCVU9

Program

Välkommen
Hans Lindberg, vd, Svenska Bankföreningen

Polisens lägesbild och status på samverkansöverenskommelsen med bankerna
Jessika Nilsson, sektionschef för Polisens nationella bedrägericentrum

Hur arbetar bankerna för att motverka bedrägerier?
Hannu Saari, chief financial crime officer på Handelsbanken

Vad gör BankID för att motverka bedrägerier?
Petter Dahl, regelverksansvarig Finansiell ID-Teknik.

Panelsamtal: Vad kan finanssektorn göra bättre för att motverka bedrägerier?
Marie Näslund, samhällspolitisk chef, PRO
Jessika Nilsson, sektionschef för Polisens nationella bedrägericentrum
Hannu Saari, chief financial crime officer på Handelsbanken
Petter Dahl, regelverksansvarig Finansiell ID-Teknik

Moderator: Peter Göransson, senior adviser, Svenska Bankföreningen

Avslutning