Aktuellt från Bankföreningen

Hotbildsbedömning för Sveriges banker

Rapporten "Hotbildsbedömning för Sveriges banker" beskriver och bedömer årligen den branschgemensamma hotbilden med utgångspunkt från bankernas verksamhet.

Bankerna följer hotbilden hela tiden. De bedriver ett strukturerat arbete för att hantera risker och arbetar systematiskt med förbättringar av säkerheten.

I rapporten har bankernas specialister som arbetar med bland annat fysisk säkerhet, identifiering, cybersäkerhet, informationssäkerhet, bedrägerier, kortsäkerhet, penningtvätt samt sanktioner bidragit.