Aktuellt från Bankföreningen

GRSS övertar administrationen av Stibor

Financial Benchmarks Sweden (FBS), ett helägt dotterbolag till Svenska Bankföreningen, har nått en överenskommelse om att överföra administrationen av referensräntan Stibor till ett nybildat svenskt dotterbolag till Global Rate Set Systems (GRSS) - en oberoende specialist och leverantör av finansiella benchmarktjänster.

För ett år sedan offentliggjorde EU-kommissionen att Stibor är en så kallad kritisk referensränta enligt Benchmarkförordningen (BMR). Fram till utgången av 2021 ska Stibor ha anpassats till den nya lagstiftningen. För detta arbete har Financial Benchmarks Sweden och Svenska Bankföreningen nu tecknat avtal med Global Rate Set Systems (GRSS), som har stor kunskap om såväl administration och beräkning av referensräntor som BMR.

GRSS är idag beräkningsombud för europeiska Euribor och för norska Nibor. De är auktoriserad administratör och ägare av tjeckiska Pribor och de har också nyligen, genom ett avtal med den danska bankföreningen Finans Danmark, tagit över administrationen av Cibor.

Det nybildade dotterbolaget kommer att ha sitt kontor i Stockholm.

- Valet av GRSS är resultatet av en omfattande upphandling och det är glädjande att vi nu har träffat ett avtal med GRSS. Vi är nöjda med att kunna presentera en samarbetspart som kan säkerställa fortsatt stort förtroendet för Stibor som en robust och transparent referensränta, säger Anne Sundqvist, vd på Financial Benchmarks Sweden.

Mark Beaumont, chef på GRSS:
- Förutom det arbete som redan har genomförts av Svenska Bankföreningen och Financial Benchmarks Sweden kommer den fortsatta anpassningen till BMR att ytterligare stärka förtroendet för Stibor.

För mer information:
Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10
Klara Ivanovi, GRSS, klara.ivanovic@globalrateset.com