Aktuellt från Bankföreningen

Förslag om offentligt bostadsrättsregister

- Det är med stor förväntan vi ser fram emot ett genomförande då Bankföreningen drivit denna fråga i många år, säger Tomas Österman som varit Bankföreningens representant i utredningen. Vi ser ett ökat konsumentskydd och samtidigt tydliga förbättringar för bankerna med det nya bostadsrättsregistret.

Den särskilda utredaren Bengt Kjellson föreslår ett register i Lantmäteriets regi med information om bland annat panträtter i bostadsrättslägenheter.

- Det är med stor förväntan vi ser fram mot ett genomförande då Bankföreningen drivit denna fråga i många år, säger Tomas Österman som varit Bankföreningens representant i utredningen. Vi ser ett ökat konsumentskydd och samtidigt tydliga förbättringar för bankerna med det nya bostadsrättsregistret.