Aktuellt från Bankföreningen

Carina Åkerström ny ordförande för Bankföreningen

– En väl fungerande banksektor har stor betydelse för samhällsekonomin, näringslivet och för enskilda människors vardagsekonomi. Finanssektorn har dessutom en nyckelroll för att skapa ekonomiska drivkrafter som verkar för en hållbar omställning. Bankföreningen är ett viktigt bankgemensamt forum för att säkerställa en god tillväxt till förmån för både hushåll och företag, kommenterar Carina Åkerström utnämningen.