PSD 2

Broschyr: Dina rättigheter när du gör betalningar i Europa

EU-kommission har tagit fram en broschyr om bankkunders rättigheter när man gör betalningar i Europa.

I broschyren framgår bland annat att med EU:s regler blir elektroniska betalningar billigare, enklare och säkrare. 

  1. Du kan göra betalningar i hela Europa (EU, Island, Norge och Liechtenstein) lika lätt och säkert som i ditt eget land.
  2. Säljaren får inte ta ut extra avgifter när du betalar med ett kort som utfärdats i EU.
  3. Reglerna omfattar alla typer av elektroniska betalningar (t.ex. överföringar, autogiro och kortbetalningar).
  4. Alla som är lagligen bosatta i ett europeiskt land har rätt till ett bankkonto för elektroniska betalningar (betalkonto).

Läs hela broschyren här.