Bankfokus Special december 2020

Bankfokus Special december 2020

Bankfokus Special om bankskatten

I september presenterade regeringen ett förslag till bankskatt baserat på bankers skulder. I november hade remissinstanserna fått säga sitt. Förslaget har mötts av bred kritik. Hans Lindberg, Bankföreningens vd, kommenterar.

Den föreslagna bankskatten kan strida mot EU-rätten, skriver juridikprofessorerna Ulf Bernitz och Jérôme Monsenego i var sitt rättsutlåtande. Se intervjuer med dem.

Hans Lindberg kommenterar remissinstansernas yttranden

Sammanställning av remissvar på skatteförslaget

Ulf Bernitz: ”Skatten strider sannolikt mot EU:s statsstödsregler”

Jérôme Monsenego: ”Riskskatten sannolikt i strid med statsstödsreglerna”

Fakta om förslaget till bankskatt