Remissvar och framställningar

Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton