Remissvar och framställningar

Yrkande med anledning av regeringens proposition 2016/17:30 om framtidsfullmakter -Registrering av framtidsfullmakter samt ikraftträdande av lagen