Remissvar och framställningar

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen 2016