Remissvar och framställningar

Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)