Remissvar och framställningar

Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism