Remissvar och framställningar

Vem äger fastigheten (SOU 2023:55)