Remissvar och framställningar

Utkast till lagrådsremiss Ny lag om källskatt på utdelning