Remissvar och framställningar

Uppdatering av finansmarknadsstatistiken (1)