Remissvar och framställningar

Uppdaterad pelare 2-metod för att bedöma särskilt kapitalbaskrav för marknadsrisker utanför handelslagret